Par mani

Esmu dzimusi Rīgā 1976. gadā. Kopš 1998. gada mana otrā dzimtene ir Lībeka.

1998. gadā pabeidzu Latvijas Universitāti, ekonomikas fakultāti.

2002. gadā zvēresta nodošana Lībekas Apgabaltiesā (latviešu un krievu valodai).

2005. gadā pabeidzu Hāgenas Tālmācības universitāti, uzņēmējdarbības specialitātē.
Kopš 1999. gada strādāju dažādos starptautiskos uzņēmumos kā finanšu kontroliere.

Gandrīz pirms 20 gadiem sāku tulkot pirmos dokumentus. Kopš tā laika tulkošana ir kļuvusi par manu otro aicinājumu, kur lieti noder manas profesionālās zināšanas un vārdu krājums tiesību, ekonomikas un finanšu jomā.

Pakalpojumi

Es pati sevi uzskatu par valodnieci. Man tā nav tikai profesija, kur tiek pārtulkoti vārdi. Es atbalstu savus klientus visā tulkošanas procesa gaitā un atbildu uz visiem jautājumiem. Piemēram, kādai iestādei ir nepieciešams tulkojums? Vai pietiek ar daļēju dokumenta tulkojumu liela apjoma tekstam? Kā mēs varam pēc iespējas samazināt Jūsu izmaksas?

Lai garantētu individuālu pieeju katram gadījumam, es labprāt sniedzu atbildes uz šiem un citiem jautājumiem. Savus pakalpojumus es sniedzu rūpīgi, atbildīgi un ievērojot darba nodošanas termiņus. Strādājot ar Jūsu dokumentiem, es ievēroju stingru konfidencialitāti.

Manis veiktie un apliecinātie tulkojumi no latviešu un krievu valodas tiek atzīti visā Vācijas Federatīvajā Republikā, un tiem nav nepieciešami nekādi papildus notariālie apliecinājumi. Tāpat manis veiktie tulkojumi krievu un latviešu valodā var tikt iesniegti attiecīgo valstu konsulātos vai izmantoti Krievijā un Latvijā.

Civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošu dokumentu apliecināti tulkojumi:

 • Dzimšanas apliecības
 • Laulības apliecības
 • Šķiršanās apliecības / tiesiski laulības šķiršanas spriedumi
 • Miršanas apliecības
 • Izziņas par uzvārda maiņu

Privātu dokumentu apliecināti tulkojumi, piem.:

 • Vadītāja apliecības
 • Darba grāmatiņas, izziņas no iepriekšējās darbavietas
 • Pensiju fondu izraksti
 • Pilnvaras
 • Ienākuma deklarācijas

Juridisku dokumentu apliecināti tulkojumi:

 • Tiesu lēmumi
 • Rīkojumi par soda uzlikšanu un aresta orderi
 • Apsūdzības raksti
 • Tiesu akti
 • Tiesiskās palīdzības lūgumi

Izglītības dokumentu apliecināti tulkojumi, piem.:

 • Izglītības atestāti par vidējās izglītības iegūšanu, t.sk. atzīmju saraksts
 • Atestāti un diplomi par augstākās un augstākās speciālās izglītības iegūšanu, t.sk. atzīmju saraksts
 • Augstskolu izziņas

Tehniskie tulkojumi ekonomikas un medicīnas jomās:

 • Gada pārskati, bilances
 • Pirkuma līgumi
 • Lietišķā korespondence
 • Protokoli
 • Ārsta izziņas
 • Izmeklējumu rezultāti

Izcenojumi:

 • Apliecināts dokumenta tulkojums No 25,- € pa lapu
 • Medicīniski, ekonomiska rakstura un juridiski teksti No 1,00 € standarta rinda (55 rakstu zīmes, iekļaujot atstarpes avota vai mērķa tekstā atkarībā no pasūtījuma)
 • Mans honorārs atšķiras atkarībā no teksta apjoma un veida, kā arī no teksta sarežģītības. Aprēķins tiek veikts pēc rindām vai pēc faktiskā laika patēriņa. Var vienoties par konkrētu kompleksu cenu.

Kā mazais uzņēmums es neaprēķinu apgrozījuma nodokli saskaņā ar Apgrozījuma likuma (UStG) 19. panta 1. punktu

Piedāvāju konsekutīvo tulkošanu:

 • Policijā, pie notāra, tiesā
 • Pārrunu un uzņēmumu prezentāciju tulkošana
 • Pavadošā tulkošana (ārsta apmeklējums, iestāžu apmeklējums)

Izcenojumi: No 50,- € stundā

Dienas likme – 400 €

Kā mazais uzņēmums es neaprēķinu apgrozījuma nodokli saskaņā ar Apgrozījuma likuma (UStG) 19. panta 1. punktu.

Manas priekšrocības

Bez steidzamības uzcenojuma
Es strādāju bez steidzamības un brīvdienu piemaksu uzcenojuma.
Drošums un individuāla peeja
Pasūtījumi tiek vienmēr apstrādāti norūnātajā termiņā, maksimāli rūpīgi un ievērojot klienta vēlmes
Atlaides pastāvīgajiem klientiem
Patstāvīgajiem klientiem tiek piešķirtas cenu atlaides.
Apjoma atlaides
Es piešķiru apjoma atlaides līdzīga rakstura dokumentiem.
Ātra izpilde
Maza apjoma dokumentiem tulkojums bieži vien tiek nodrošināts jau uz nākamo dienu.
Ērta komunikācija
Elastīga tulkojamo dokumentu nosūtīšana (e-pasts, WhatsApp vai Facebook ziņotājs Messenger).

Kontaktinformācija

Jūs vēlaties informatīvu piedāvājumu? Es priecāšos par Jūsu pieprasījumu un sniegšu Jums atbildi 3 stundu laikā.

Maza apjoma dokumenta tulkojums bieži vien tiek nodrošināts jau uz nākamo dienu.

Tālrunis:

+49 451 2903685

+49 160 96058174

E-pasts:

inga.czerwinski@yahoo.com

Adrese:

Dorfstraße 37, 23611 Sereetz

show